1- Introducció

El present document té com a finalitat establir i regular les normes d’ús del Lloc Web www.xtel.cat (en endavant el «Lloc»), entenent per Lloc totes les pàgines i els seus continguts propietat de Xarxes Telco de Catalunya, S.L. a les quals s’accedeix a través del domini i els seus subdominis.
La utilització de qualsevol dels Llocs atribueix la condició d’Usuari del mateix i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en el present Avís Legal. L’Usuari es compromet a llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Lloc, ja que aquest i les seves condicions d’ús recollides en el present Avís Legal poden patir modificacions.
Tots els avisos poden ser revisats en qualsevol moment per l’Usuari mitjançant la nostra pàgina web.