LA PRESTACIÓ D‘UN SERVEI DE CONNEXIÓ A INTERNET A CLIENT FINAL COMPORTA L’OBLIGACIÓ LEGAL

de complir amb la normativa vigent en matèria de telecomunicacions i de protecció de dades establerta per la CNMC, per la LPD, Llei del consumidor, etc.

De la mateixa manera que amb les diferents administracions locals i nacionals que, entre altres coses, obliguen a la identificació dels usuaris en cada connexió i d’impedir qualsevol delicte que es pugui produir derivat del seu ús (delictes cibernètics).