XTEL OFERIM DOS MODELS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI AL CLIENT FINAL,

sempre amb la mateixa qualitat, però amb diferents formes d’accés i contractació del servei.