La Política de Privacitat forma part de les condicions generals que regeixen el present Web.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
Raó Social: Xarxes Telco de Catalunya, S.L.
NIF: B 67041277
Domicili o social: Pg. de Manuel Girona, 9-08.034 BARCELONA
Telèfon: 972.39.60.30
Mail: info@xtel.cat
Poden adreçar-se de qualsevol forma per comunicar-se amb nosaltres.