APLICACIONS INTEL·LIGENTS PER AL CÀMPING

Seguretat, TV, comandes en línia…

Segur que tots ens podem imaginar moltes aplicacions “intel·ligents” per a un càmping o per a un resort, el següent llistat només pretén, doncs, ser una petita mostra de les solucions que es poden aplicar, de forma immediata, en un càmping si aquest disposa de la convenient connectivitat: